Recent Changes

Tuesday, October 25

 1. page Conductisme edited jkjkjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Conductisme {images.jpeg}
  jkjkjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
  Conductisme
  {images.jpeg}
  (view changes)
  12:36 pm
 2. page Conductisme edited jkjkjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Conductisme {images.jpeg} ... {Condicionament_Clàssic.gif} …
  jkjkjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
  Conductisme
  {images.jpeg}
  ...
  {Condicionament_Clàssic.gif}
  Pavlov defensa que hi ha respostes que són emeses de manera reflexa, ja que són comportaments innats (incondicionats), i d'altres són respostes que són a estímuls creats, associats a l'estímul incondicionat, amb la intenció de provocar aquestes respostes (condicionades). Ara bé, es considera que el fundador del conductisme va ser el psicòleg americà John. B. Watson qui va publicar l’article “La Psicologia tal com la veu el Conductista” l’any 1913. En aquest article Watson exposava que, agafant qualsevol tipus d’infant, i aplicant les tècniques de modificació de conducta pertinents, podria obtenir el tipus de persona que ell desitjava. Aquest autor també es conegut pels seus experiments sobre el condicionament de la reacció de la por. En aquesta línia, a continuació, es pot observar un vídeo d’un dels seus experiments més coneguts: “el petit Albert”:
  ...
  l'aprenentatge és elel psicòleg B. F. Skinner, quiqui va desenvolupar
  Característiques diferencials de la teoria
  En síntesi, les principals característiques del model d'ensenyament/aprenentatge conductista, són les següents:
  (view changes)
  12:36 pm

Sunday, May 29

 1. msg Enviat message posted Enviat Nois ja he enviat el missatge a la Teresa. A veure si hi ha sort. Salut
  Enviat
  Nois ja he enviat el missatge a la Teresa. A veure si hi ha sort. Salut
  2:06 pm
 2. page home edited ... Ús de les TIC en educació i teories d'aprenentatgeConsultora: M. Teresa Hernàndez MorlansTeori…
  ...
  Ús de les TIC en educació i teories d'aprenentatgeConsultora: M. Teresa Hernàndez MorlansTeories de l'aprenentatge i aplicacions educatives de les Tic {world_700.jpg}
  Treball col·laboratiu creat per:
  Javier Aguilar Climent
  Olena Kosenko
  Ivan
  ClimentOlena KosenkoIvan Alsina Jurnet
  Xavier
  JurnetXavier Salvador Galí
  Daniel
  GalíDaniel Papell Escribano
  (view changes)
  2:02 pm
 3. msg Enllestit! message posted Enllestit! Por mi muy bien! y enhorabuena a todos. Al final nos ha quedado muy bien! Saludos. P.D las letr…
  Enllestit!
  Por mi muy bien! y enhorabuena a todos. Al final nos ha quedado muy bien!
  Saludos.

  P.D las letras de Wiki es un castiiigo!
  1:34 pm
 4. msg Enllestit! message posted Enllestit! Quan l'Elena dongui l'ok ho envio. Gràcies a tots. Fins la propera. per cert, no sé perquè pero no…
  Enllestit!
  Quan l'Elena dongui l'ok ho envio. Gràcies a tots. Fins la propera.
  per cert, no sé perquè pero no acabo de poder unificar lletres i presentacions. Ho deixaré tal qual.
  1:13 pm
 5. page Cognitivisme edited Cognitivisme {concept_map.gif} Introducció ... psicòlegs i pedagògs pedagogs com…

  Cognitivisme
  {concept_map.gif}
  
  Introducció
  ...
  psicòlegs i pedagògspedagogs comencen a introduïrintroduir nous elements
  ...
  l’experiència i la repetició (conductisme)
  ...
  i una interactuacióinteracció amb la informació, que éses diferent a cada individu.
  L'objectiu

  L'objectiu
  del nou
  ...
  és investigar
  com
  com funciona la ment humana:
  com
  com la gent
  ...
  per defecte:
  en
  en aquest sentit
  ...
  és un "
  trampolí
  a l'acció
  ".
  "trampolí a l'acció".
  Representants destacats:destacats
  {piaget.gif} {vygotski.jpg} {jerome-bruner.jpg} {ausubel.jpg} {noam_chomsky.jpg}
  Jean Piaget Lev Vygotski Jerome Bruner David Ausubel Noam Chomsky
  Característiques diferencials de la teoria
  ...
  s'ocupa de comcóm la informació és rebuda, organitzada,organitzada i emmagatzemada.
  ...
  cognitivista reconeix la importàncial'importància de comcóm les persones
  ...
  filtren, codifiquen, categoritzen,categoritzen i avaluen la informació iinformació, així com la forma
  ...
  la realitat. ConsideraEs considera que cada
  ...
  aniran canviant i serande forma que cada vegada seran més sofisticades.
  ...
  de l'estudiant ii, per tant, s'ocupen de comcóm la informació
  ...
  que implica tan una codificació interna icom una estructuració
  ...
  coneixement es trasfereixtransfereix de la
  Com a base teòrica per als processos de la memòria, la psicologia congnitivista accepta teories del model de la memòria d'Atkinson-Shiffrin i el de memòria de treball de Baddeley.
  ...
  rebre el seu nom com Intel.ligènciad'Intel.ligència Artificial.
  Hi ha dues escoles principals de la psicologia cognitiva d'aprenentatge:
  ...
  ligència artificial. Information Processing Model.
  Constructivisme congnitiu

  Constructivisme cognitiu,
  que intenta explicar el perquè i el cóm els
  ...
  es relacionen amben cada alumne
  Etapes del desenvolupament cognitiu de Jean Piaget
  Filosofía Gestalt
  ...
  L'aprenentatge passa mitjançant la construcció gradual de coneixements, que succeeix gràcies a la posada en relació dels coneixements anteriors amb els nous.
  L'aprenentatge seria la organització i integració d'informació en l'estructura cognoscitiva de l'individu. Aquesta estructura cognoscitiva és la forma en que cada persona té organitzat el seu coneixement, en forma d'una jerarquia de conceptes, construïda a partir de l'experiència del subjecte.
  ...
  semàntiques, etc. {mindmapping.jpg}
  Wikispaces una excel lent eina per organitzar i emmagatzemar la informació, estructurar les idees, interactuar amb el treball dels altres. És de fàcil maneig i admet la incorporació d'un nou coneixement per ampliar l'anterior a un clic
  Mindomo és una eina molt completa de creació de mapes conceptuals que permet introduir tota mena de contingut, ja sigui text, hiperenllaços, vídeos, música o imatges. Aprendre a usar-lo és molt fàcil, compta amb diversos dissenys per als mapes i permet importar documents Freemind i MMAPE i exportar els mapes com a imatge o PDF. Mindomo ens permet també guardar els mapes conceptuals en els servidors del programa, perquè puguem accedir-hi via Internet.
  Cmap tools CmapTools és un entorn de programari desenvolupat a l'Institut de Humans i de la màquina Cognició (IHMC), que permet als usuaris, de manera individual o en col.laboració, a representar els seus coneixements utilitzant el concepte mapes, per compartir amb els seus companys i col legues, i per a la seva publicació. Està disponible de forma gratuïta per a fins educatius i sense ànim de lucre, i els servidors públics han estat establertes per promoure l'intercanvi de coneixements. L'arquitectura client-servidor de CmapTools permet una fàcil publicació dels models de coneixement en els servidors de mapa conceptual (CmapServers), i permet que els mapes conceptuals a estar vinculat als mapes conceptuals relacionats i altres tipus de mitjans de comunicació (per exemple, imatges, vídeos, pàgines web, etc) en altres servidors.
  Un exemple del mapa conceptual amb les teories dins el cognitivisme elaborat amb aquesta eina, es pot veure aquí.
  ...
  dels models dinàmics.Undinàmics. Un exemple de
  Model-It Model-It tracta d'una eina centrada en l'alumne per a la construcció de models dinàmics, amb base qualitativa. Va ser dissenyat per donar suport als estudiants, amb només les habilitats matemàtiques molt bàsic, la creació de models de dinàmica dels fenòmens científics i simulacions amb els seus models per a verificar i analitzar els resultats. Per exemple, els estudiants poden construir models de qualitat de l'aigua i després provar com diversos contaminants que afecten la qualitat de l'aigua. Model- It proporciona l'estructura fàcil d'utilitzar i visual amb el qual els estudiants puguin planificar, construir i provar els seus models.
  SenseMakerLes idees darrere del programari d'origen en la gestió del coneixement, específicament en la comprensió dels patrons bàsics a través del qual els éssers humans prenen decisions. El programari va ser desenvolupat originalment en el context de l'avaluació del risc i lluita contra el terrorisme per al govern, però, la seva aplicació s'ha estès a molts altres camps.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  ...
  http://sites.wiki.ubc.ca/etec510/Cognitive_Approaches_to_Learning
  http://perso.gratisweb.com/etaquitao/politec/cognitivismo.htm
  
  (view changes)
  1:09 pm
 6. page Cognitivisme edited Cognitivisme Cognitivisme {concept_map.gif} Introducció Als anys 50-60, psicòlegs i ped…

  Cognitivisme
  Cognitivisme
  {concept_map.gif}
  Introducció
  Als anys 50-60, psicòlegs i pedagògs comencen a introduïr nous elements d’estudi pel que fa a l’aprenentatge. Segons aquesta nova teoria, l’aprenentatge ja no es basa només en l’experiència i repetició (conductisme) sinó que també hi ha un procés intern de la ment i una interactuació amb la informació, que és diferent a cada individu.
  ...
  paradigma és investigarcominvestigar
  com
  funciona la ment humana:comhumana:
  com
  la gent
  ...
  conducta per defecte:endefecte:
  en
  aquest sentit la cognició ésun "trampolía l'acció".és un "
  trampolí
  a l'acció
  ".

  Representants destacats:
  {piaget.gif} {vygotski.jpg} {jerome-bruner.jpg} {ausubel.jpg} {noam_chomsky.jpg}
  (view changes)
  1:07 pm
 7. page Cognitivisme edited Cognitivisme {concept_map.gif} Introducció ... psicòlegs i pedagogs pedagògs co…

  Cognitivisme
  {concept_map.gif}
  
  Introducció
  ...
  psicòlegs i pedagogspedagògs comencen a introduirintroduïr nous elements
  ...
  l’experiència i la repetició (conductisme)
  ...
  i una interaccióinteractuació amb la informació, que esés diferent a
  ...
  paradigma és investigar cominvestigarcom funciona la ment humana: comhumana:com la gent
  ...
  conducta per defecte: endefecte:en aquest sentit la cognició és un "trampolí aésun "trampolía l'acció".
  Representants destacatsdestacats:
  {piaget.gif} {vygotski.jpg} {jerome-bruner.jpg} {ausubel.jpg} {noam_chomsky.jpg}
  Jean Piaget Lev Vygotski Jerome Bruner David Ausubel Noam Chomsky
  Característiques diferencials de la teoria
  ...
  és rebuda, organitzadaorganitzada, i emmagatzemada.
  ...
  cognitivista reconeix l'importànciala importància de com
  ...
  filtren, codifiquen, categoritzencategoritzen, i avaluen la informació, així cominformació i la forma
  ...
  la realitat. Es consideraConsidera que cada
  ...
  aniran canviant de forma quei seran cada vegada seran més sofisticades.
  ...
  de l'estudiant i, per tant,i s'ocupen de
  ...
  que implica tan una codificació interna comi una estructuració
  ...
  coneixement es transfereixtrasfereix de la
  Com a base teòrica per als processos de la memòria, la psicologia congnitivista accepta teories del model de la memòria d'Atkinson-Shiffrin i el de memòria de treball de Baddeley.
  ...
  rebre el seu nom d'Intel.ligènciacom Intel.ligència Artificial.
  Hi ha dues escoles principals de la psicologia cognitiva d'aprenentatge:
  ...
  ligència artificial.
  Constructivisme cognitiu,
  Information Processing Model.
  Constructivisme congnitiu
  que intenta explicar el perquè i comel cóm els conceptes
  ...
  es relacionen enamb cada alumne
  Etapes del desenvolupament cognitiu de Jean Piaget
  Filosofía Gestalt
  Objectius educatius
  En el cognitivisme,conductivisme l'objectiu de
  ...

  L'alumne té la competència cognitiva
  ...
  i solucionar problemes. Aquestaproblemes, aquesta competència, al
  ...
  i desenvolupada per mitjà defent servir nous aprenentatges i habilitats estratègiques.Tambéestratègiques.
  També
  podem trobar
  l'aprendre a aprendre
  l'adquisició de rol social
  la intel.ligènciaintel ligència
  l'aprenentatge i la memòria en relació amb l'edat.
  Rol de l'estudiant
  ...
  recipient buit queel qual cal omplir
  ...
  un subjecte pro-actiu,actiu, processador de
  ...
  informació i l'emmagatzema.l'emmagatzema
  transfereix la informació dedel curt a llarg termini.termini
  enllaça la
  ...
  el coneixement previ.previ
  localitza la
  ...
  produeix les respostes.respostes
  amplia els
  ...
  creant-ne de nous.nous
  Rol del docent - organitzador de la informació
  ...
  que l'aprenentatge ocorrepassa gràcies a
  ...
  a terme aen la seva
  ...
  part de l'alumne.l'alumne
  ensenyar les
  ...
  utilitzant models mentals.mentals
  observar les
  ...
  que les utilitzi.utilitzi
  proporcionar el feedback correctiu.correctiu
  treballar la
  ...
  a curt termini, com a
  ...
  l'objectiu de l'aprenentatge
  treballar
  l'aprenentadge
  treballer
  en mnemotècniamnemotecnia
  Relació docent-alumnes
  L'alumne és modificable en l'aspecte cognitiu i afectiu. No és un receptor passiu, ja que és un actor del seu propi aprenentatge.
  Factors que tenen influència en el procés d'aprenentatge i la relació docent-alumnes són els següents:
  condicions ambientals.ambientals
  pràctica amb retroalimentació correctiva.correctiva
  processos de planificació mental.mental
  l'establiment d'
  ...
  estratègies d' organització.organització
  la forma
  ...
  recuperin la informació.informació
  pensaments dels
  ...
  actituds i valors.valors
  Criteris i instrumentació d'avaluació
  ...
  és canviar l'estudiant,l'estudiant animant-lo per
  ...
  la memòria ade llarg termini.
  L'avaluació es planteja des d'una perspectiva qualitativa per al procés (formativa) i quantitativa per al producte (sumativa). És imprescindible una avaluació inicial de conceptes previs i destreses bàsiques.
  Presència d'unaÉs present la varietat de
  ...
  instruments que permetenpermetin avaluar les
  ...
  raonament dels alumnes,alumnes i no només
  Aplicacions TIC
  L'aprenentatge ocorre per mitjà depassa mitjançant la construcció
  ...
  estructura cognoscitiva esés la forma
  ...
  semàntiques, etc. {mindmapping.jpg}
  Wikispaces

  Wikispaces
  una excel.lentexcel lent eina per
  ...
  ampliar l'anterior amba un simple clic.clic
  Mindomo és
  ...
  mena de contingut (text,contingut, ja sigui text, hiperenllaços, vídeos, música o imatges).imatges. Aprendre a
  ...
  PDF. Mindomo tambéens permet també guardar els
  ...
  del programa, per tal queperquè puguem accedir-hi
  ...
  programari desenvolupat pera l'Institut de Cognició HumanaHumans i de la Màquina (IHMC). Permetmàquina Cognició (IHMC), que permet als usuaris,
  ...
  en col.laboració, a representar els
  ...
  companys i col.legues,col legues, i per
  ...
  han estat establertsestablertes per promoure
  ...
  mapes conceptuals estiguin vinculats a estar vinculat als mapes conceptuals
  ...
  web, etc) situats en altres
  Un exemple del mapa conceptual amb les teories dins el cognitivisme elaborat amb aquesta eina, es pot veure aquí.
  ...
  a la presentació depresentación dels models dinàmics.Un
  ...
  vies de prevencióprevecnión es pot
  ...
  aquí.
  Model-It Model-Ités unaModel-It tracta d'una eina centrada
  ...
  matemàtiques molt bàsiques,bàsic, la creació
  ...
  després provar cómcom diversos contaminants que afecten la
  ...
  de l'aigua. Model-ItModel- It proporciona una estructural'estructura fàcil d'utilitzar i visualitzarvisual amb la queel qual els estudiants podenpuguin planificar, construir
  ...
  per al governgovern, però, la seva aplicació,aplicació s'ha estès
  Altres enllaços d'interès
  http://www.scss.tcd.ie/disciplines/information_systems/crite/crite_web/lpr/teaching/cognitivism.htm
  ...
  http://sites.wiki.ubc.ca/etec510/Cognitive_Approaches_to_Learning
  http://perso.gratisweb.com/etaquitao/politec/cognitivismo.htm
  
  (view changes)
  1:02 pm
 8. page Connectivisme edited ... Connectivisme {Coonectivism.jpg} Introducció Actualment estem vivint en una societat glo…
  ...
  Connectivisme
  {Coonectivism.jpg}
  Introducció
  Actualment estem vivint en una societat globalitzada, interconnectada i en constant canvi. Sens dubte les Noves Tecnologíes de la Informació i la Comunicació (TIC's) estan modificant radicalment la manera en que les persones ens relacionem, ens comuniquem i vivim. A ningú se li escapa que aplicacions TIC que fins fa molts pocs anys encara estaven en un estat embrionari (per ex.: les xarxes socials, la Web 2.0, etc.), en l'actualitat formen part de la vida quotidiana dels alumnes i professionals de diferents nivells educatius. En aquesta nova realitat social, a partir de l'any 2004 George Siemens va començar a desenvolupar una nova teoria de l'aprenentatge capaç de tenir en compte i adaptar-se a aquest nou món: "El Connectivisme". Altres autors destacats són Karen Stephenson, Thomas Landauer i Susan Dumais però, especialment, Stephen Downes. Aquest últim autor, l'any 2005, va introduïr el concepte E-learning 2.0
  Autors Destacats:
  (view changes)
  1:02 pm

More