Planificació del treball en grup


les tasques concretes que desenvolupareu (tant les associades als lliuraments
com al desenvolupament de les activitats: lectura de materials, posada en comuna, etc.)
  1. lectura de materials: fins 9 de Maig
  2. posada en comuna: 10-15 de Maig
#
els responsables
Portaveu
Responsable de
els materials, recursos i eines que utilitzareu

la temporització concretada en la distribució de les tasques en el temps

Hauríem de planificar una mica com voleu realitzar el treball: apartats, distribucions de feines,etc