Com no podria ser d'una altra manera hem volgut concloure aquesta wiki utilitzant alguns dels recursos 2.0 que contribueixen a construir coneixement sobretot agafant de referència aquest nou paradigma anomenat connectivisme. En primer lloc un póster realitzat amb el Glogster per part d'una professora de la UOC en la que podem veure una síntesi de les diferents teories de l'aprenentatge i l'ús de les Tic.

En segon lloc, una presentació de Lourdes Domenech penjada a slideshare sobre algunes consideracions de les Tic a l'aula.
Un excel • lent anàlisi del sistema educatiu al llarg de la història es mostra en el següent vídeo.

Sir Ken Robinson: Changing paradigms (Español)Finalment, i a mode de conclusió, es presenta una taula comparativa entre les principals paradigmes de l'aprenentatge repassats amb anterioritat.

Preguntes
Conductisme
Cognitivisme
Constructivisme
Connectivisme
Cóm ocorre l’aprenentatge?
Caixa negra – l’atenció es dirigeix cap a la conducta observable.
Estructurat, computacional.
Social, significat creat per cada estudiant (personal).
Distribuït dintre d’una xarxa, social, millorat per mitjà de les TIC, reconeixement i interpretació de patrons.
Quins factors influencien l’aprenentatge?
Naturalesa dels estímuls (recompenses o càstigs).
Esquemes existents i experiències prèvies.
Compromís, participació, factors socials i culturals.
La diversitat de la xarxa.
Quin es el paper de la memòria?
La memòria es un cablejat d’experiències prèvies (basades en el sistema de recompenses i càstigs).
Codificació, emmagatzematge, recuperació.
Coneixement previ mesclat amb el context actual.
Patrons adaptatius, representants de l’estat actual, existents a les xarxes.
Cóm ocorre la transferència?
Estímul, resposta.
Duplicació dels constructes de coneixement de l’estudiant.
Socialització.
Connectant (afegint nodes).
Quin tipus d’aprenentatge explica millor aquesta teoria?
Aprenentatge basat en tasques.
Raonament, objectius clars, resolució de problemes.
Social, mal definit.
Aprenentatge complex, canvis ràpids, diverses fonts de coneixement