En aquest apartat podríem redactar els acords de grup. Si voleu podem fer com va dir l'Elena, que cadascú escrigui amb la lletra d'un color diferent.Si us sembla bé jo utilitzaré aquest blau. (Xevi)
També he pensat que enlloc de comunicar-nos pel forum de l'àrea podríem utilitzar l'espai "discusión" d'aquest apartat d'acords de grup.

Ok, doncs jo faré servir el color verd (Dani) seguim a l'espai "discusión" per els acords de grup.

Perfecte Dani, jo en la línia d'altres treballs en grup en que he participat escolliré el vermell :). Per cert, sóc l'Ivan...

Jo utilitzaré el color aquest, que sembla morat. Sóc Javier Aguilar (preferisc que em crideu Xavi)

Bueno, no tengo mucha elección parece (Elena), me quedo con este marrón jejeje y el tipo de letra Georgia (Veréis que en la OUC mi nombre figura como Olena, pero es una cosa parecida a la de Xavi, me imagino, traducción obligatotiria al ucraniano, así que realmente es Elena, lo que prefiero).


Els acords de funcionament

Amb quina freqüència es connectarà cada membre
diàriament o cada dos dies com a màxim
diàriament o cada 2 dies
procuro diàriament, màxim 2 dies
diàriament però amb un marge de 2 dies màxim
Com a màxim també cada dos dies.
Amb quina freqüència es contestaran els missatges
diàriament o cada dos dies com a màxim
diàriament o cada 2 dies
màxim 48 hores
Com a màxim també cada dos dies.
màxim 48 hores
Com s’actua en cas que algú desaparegui molts dies seguits
sense saber-se el motiu o no s’impliqui prou en l’activitat o l’abandoni a la meitat
Si està absent durant més de 10 dies sense contetar a cap missatge i sense haver avisat,
el resposable de l'activitat li enviarà a la consultora un missatge per a informar-la del problema.
Si l'absència persisteix o no es dóna una explicació raonada el grup pot valorar la no inclusió dins el treball que estan realitzant.
Me parece bien lo que ha dicho Xavi, también hemos de valorar si esa ausencia es debida a la fuerza mayor
A mi també em sembla bé.
També em sembla bé
Perfecte
Quines són les actituds fonamentals (respecte, transparència, etc.)
que han de regir el comportament dels membres del grup o bé que el grup creu
que ha de tenir presents al llarg del treball per a poder funcionar correctament
Tener actitudes de colaboración, participación;
en la medida de lo posible comentar y dejar el feedback a nuestros compañeros;
compartir dudas y problemas en cuanto al material;
compartir el material encontrado;
En cas que algú s’hagi d’absentar durant més de tres o quatre dies,
quin procediment seguir per avisar a l'equip
Haurà d'avisar almenys amb 5 dies d'antelació amb un missatge o amb una alerta a la wiki.
Estoy de acuerdo,avisaremos con la antelación de 5 días nuestra ausencia (si es programada)
y si no lo es, tan pronto en cuanto nos sea posible. Alerta a la wiki - hacer una carpeta llamada INCIDENCIAs
D'acord, si a tothom li sembla bé farem un apartat d'incidències.
Estic d'acord.
Ok, em pareix bé.
Ok perfecte